Tần suất lô tô miền Trung hôm nay

Lô tô miền Trung Thứ Năm, 20/06/2024

Loto Bình Định thứ 5, 20/06/2024
ĐầuLoto
0-
119, 14
228, 28, 21
330
4-
5-
668, 61, 68
772, 75, 71, 78, 78, 71
888, 83
998

Loto Quảng Trị thứ 5, 20/06/2024

ĐầuLoto
003, 08
110
2-
3-
449, 40
551, 56, 55, 57
665, 67
776, 76, 71, 77
8-
992, 97, 97

Loto Quảng Bình thứ 5, 20/06/2024

ĐầuLoto
009, 07, 06
113
224, 27
337, 37, 34, 33
445
555
663, 68, 69, 69
775
8-
995

Lô tô miền Trung Thứ Tư, 19/06/2024

Loto Đà Nẵng thứ 4, 19/06/2024
ĐầuLoto
004
119
222
339, 35, 30
442, 49
558, 58, 55
6-
772, 71, 78
880, 87, 85
990

Loto Khánh Hòa thứ 4, 19/06/2024

ĐầuLoto
006
117, 12
224, 28
330, 38
442, 40
551
662, 61
775
888, 84, 84
997, 91

Lô tô miền Trung Thứ Ba, 18/06/2024

Loto Đắk Lắk thứ 3, 18/06/2024
ĐầuLoto
000, 03
1-
224, 26, 25
336, 34
444, 45, 46
550, 58
668, 67
770, 72
8-
996, 99

Loto Quảng Nam thứ 3, 18/06/2024

ĐầuLoto
003, 02
117
223
330, 30
448, 46, 40, 48
557, 53
663
777, 70, 75, 76
8-
991

Lô tô miền Trung Thứ Hai, 17/06/2024

Loto Huế thứ 2, 17/06/2024
ĐầuLoto
008
116, 19
228, 23, 27
332
447, 49
555, 59
660, 67
772
882
994, 97, 97

Loto Phú Yên thứ 2, 17/06/2024

ĐầuLoto
009, 08, 03
110, 12, 15, 12
2-
3-
448, 41
552
669, 61, 62, 68
771, 77
886, 84
9-

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 16/06/2024

Loto Huế chủ nhật, 16/06/2024
ĐầuLoto
000
113, 10, 19, 10
223, 24, 27
3-
447
5-
665, 64
775
887, 89
991, 97, 93, 93

Loto Kon Tum chủ nhật, 16/06/2024

ĐầuLoto
007
115, 16, 18, 15
226, 29
3-
443, 45, 44, 47
556
6-
773, 78, 71, 75, 72
881
9-

Loto Khánh Hòa chủ nhật, 16/06/2024

ĐầuLoto
001
113, 14, 19
220
333, 36, 38, 34, 31
442, 45
554
6-
773, 76, 77, 75
882
9-

Lô tô miền Trung Thứ Bảy, 15/06/2024

Loto Đà Nẵng thứ 7, 15/06/2024
ĐầuLoto
000, 07, 04, 05, 02, 08
115
224
336
444, 42, 42
5-
661, 66
7-
883, 86
994, 93

Loto Quảng Ngãi thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
001, 02
114, 12
228, 22
335
442, 49
551
662, 64, 63
772, 74, 79
888
994

Loto Đắk Nông thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
0-
113, 15
223
337
444, 46, 42
556, 50
6-
776, 75, 72, 76, 73
889, 85
995, 93

Lô tô miền Trung Thứ Sáu, 14/06/2024

Loto Gia Lai thứ 6, 14/06/2024
ĐầuLoto
007
112, 18
229, 22
338, 36, 35
441
552, 55
6-
778, 72, 76
884
998, 97, 90

Loto Ninh Thuận thứ 6, 14/06/2024

ĐầuLoto
007, 01, 07
112, 15
225
336
444, 49, 43, 44
5-
661, 68, 64, 65
7-
880
995, 92
Xem thêm