Chọn năm:
Loại:
Kết quả

Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm miền Bắc 2024

NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0242932874447196119052
0310956281747743362909
0462495333891763267364
0510240133005853569389
0638267698768712272666
0772794912673293900312
0869618673840304793374
0991089858527130730147
1048877Tết9704116510
1173732Tết9835214138
1228285Tết6833369356
1313113Tết0021212073
1468586391009175390649
1591138176706916971396
1663261483311233499369
1795539348640566796850
1876553582943939990289
1954998399037872362904
2014609758011563626592
2170964574063514429379
2245819999378186619980
2336910824889537115525
24874411605359882...
25616615733388274
26773751554516342
27203472723459619
28615793620920645
29682747764549879
30753463964837869
310852462135
324766636909

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc là cách thống kê duy nhất chỉ giải đặc biệt của tất cả các kỳ quay thưởng đài miền Bắc. Các loại thống kê giải đặc biệt miền Bắc được người chơi quan tâm và xem nhiều nhất:

  • Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  • Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  • Thống kê giải đặc biệt theo năm

Có thể xem và so sánh nhiều bảng thống kê của nhiều năm với nhau.