Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 20/06/2024

Bộ sốSố lần xuất hiện
38
39 lần
20
38 lần
32
38 lần
18
37 lần
02
36 lần
67
36 lần
43
35 lần
61
35 lần
64
35 lần
26
34 lần
28
34 lần
36
34 lần
54
34 lần
56
34 lần
68
34 lần
01
33 lần
52
33 lần
58
33 lần
72
33 lần
80
33 lần
07
32 lần
21
32 lần
22
32 lần
25
32 lần
44
32 lần
50
32 lần
60
32 lần
71
32 lần
14
31 lần
30
31 lần
34
31 lần
37
31 lần
57
31 lần
74
31 lần
78
31 lần
12
30 lần
13
30 lần
17
30 lần
19
30 lần
24
30 lần
35
30 lần
45
30 lần
59
30 lần
70
30 lần
75
30 lần
04
29 lần
05
29 lần
27
29 lần
31
29 lần
46
29 lần
48
29 lần
49
29 lần
63
29 lần
69
29 lần
16
28 lần
51
28 lần
55
28 lần
62
28 lần
65
28 lần
66
28 lần
08
27 lần
09
27 lần
11
27 lần
42
27 lần
23
26 lần
53
26 lần
10
25 lần
15
25 lần
29
25 lần
33
25 lần
03
24 lần
39
24 lần
41
24 lần
77
24 lần
79
24 lần
40
22 lần
73
22 lần
47
20 lần
76
20 lần
06
16 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 20/06/2024

10 bộ số về nhiều nhất10 bộ số về ít nhất
3839 lần0616
2038 lần4720
3238 lần7620
1837 lần4022
0236 lần7322
6736 lần0324
4335 lần3924
6135 lần4124
6435 lần7724
2634 lần7924

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào